Kakerlakker

Kakerlakker er for så vidt ikke et farligt insekt, forstået på den måde, at kakerlakker ikke er giftige, og de ‘bider’ eller stikker heller ikke hverken dyr eller mennesker. Men kakerlakker er ulækre at se på, og desuden er de skadelige på den måde, at de æder af hvad som helst og efterlader deres ekskrementer, hvilket da kan blive sundhedsfarligt. Altså er kakerlakker især et problem i forbindelse med fødevarer til mennesker, fordi vi kan blive syge af at spise mad, der har været i kontakt med ekskrementer fra kakerlakker.

Derfor er bekæmpelse af kakerlakker først og fremmest vigtigt på restauranter og i virksomheder, der enten forarbejder eller sælger fødevarer. For eksempel kan bagerier være plaget af kakerlakker, blandt andet fordi kakerlakker mægtig godt kan lide varme. På grund af kakerlakkers trang til høje temperaturer, findes de i størst antal under varmere himmelstrøg end i Danmark. Men også i Danmark findes flere arter kakerlakker, hvoraf den tyske er den mest udbredte.

Man kan forebygge forekomsten af kakerlakker ved at holde alle fødevarer i tæt tillukkede beholdere og generelt sørge for et højt niveau af hygiejne. Har man alligevel fået kakerlakkerne indenfor, kræver det professionelle folk til at få bugt med kræene, da kakerlakker er et af de sværeste insekter at slippe af med.

Karkelakker

Har du brug for hjælp med bekæmpelse?
Ring til mig så vi kan finde en løsning på problemet

40 26 28 40