Muldvarper

En muldvarp kan ødelægge en endog meget stor græsplæne, ja selv en fodboldbane kan blive undergravet af en aktiv muldvarp. Problemet med muldvarpen er først og fremmest, at den skyder jord op i muldvarpeskud, fordi dette således ødelægger græsplænens overflade. Men ved længere tids gravning kan muldvarpen endda helt underminere græsplænen, så plænen simpelthen synker og må graves helt op.

På den anden side gavner muldvarpens gravearbejde faktisk også, fordi den på en måde ‘ventilerer’ jorden, hvilket giver mere ilt til græsset og andre vækster. De mange og lange underjordiske gange giver selvfølgelig en del overskudsjord, og det er denne jord, muldvarpen skyder op over overfladen. At slippe af med en muldvarp er ingen let sag, blandt andet fordi gangene kan blive flere hundrede meter lange.

Desuden er der en risiko: Selvom man får bugt med muldvarpen, så ligger gang-systemet der jo stadig, og det sker derfor ikke sjældent, at der simpelthen flytter en ny muldvarp ind, hvorefter man er lige vidt og kan starte forfra. Det er derfor tilrådeligt at overveje grundigt, om det virkelig er nødvendigt at bekæmpe muldvarpen i en given græsplæne. I nogle tilfælde, for eksempel på en fodboldbane eller i en park, kan det være uundgåeligt, og det er da bedst simpelthen at pløje det hele op og så græs igen.

Muldvarpeskud i græsplæne
Har du brug for hjælp med bekæmpelse?
Ring til mig så vi kan finde en løsning på problemet

40 26 28 40