Mus

Der findes mange slags mus i Danmark, men det er normalt kun et par arter, der optræder som skadedyr indenfor i boliger. Den mest almindelige mus i danske boliger kalder vi logisk nok for en husmus. Det karakteristiske for husmus er, at de søger indenfor i husene, når det bliver efterår. Forklaringen er selvfølgelig, at det for husmusen er mere behageligt at bo indendørs i varmen, ligesom det er for os mennesker. Samtidig søger husmusen føde, og mad finder musen jo også ofte i menneskenes huse.

Problemet med mus i hjemmet er især, at de gnaver i alle ting. Dette kan være farligt, hvis musene gnaver elinstallationer i stykker. Desuden kan musene jo beskadige møbler og andet i boligen, og musene kan ødelægge madvarer ved at spise og derefter efterlade ekskrementer, så maden fordærves.

For at undgå mus i boligen er det vigtigt dels at have en så tæt tillukket bolig som muligt, dels at have alle madvarer gemt i tæt tillukkede beholdere. Imidlertid vil det især i mere landlige omgivelser ofte være næsten umuligt helt at undgå mus i vinterhalvåret, og man må derfor have forskellige metoder til bekæmpelse sat i værk. Både fælder og gift er effektive midler.

Mus i huset
Har du brug for hjælp med bekæmpelse?
Ring til mig så vi kan finde en løsning på problemet

40 26 28 40