Rotter

At have ‘rotter på loftet’ kan som bekendt betyde flere ting, men faktisk er den konkrete betydning en smule ved siden af, fordi rotter oftere findes andre steder end lige netop på loftet. Men selvfølgelig kan det også ske, at der er rotter på loftet, selvom det altså oftere ses, at rotterne opholder sig i kælderen, i afløb, i køkkenet og selvfølgelig i udhuse og lignende steder, især hvis man opbevarer fødevarer de pågældende steder. Har man kasser med grøntsager i skuret, er det svært at undgå at tiltrække både mus og rotter. Problemet med rotter er grundlæggende det samme som med mus, nemlig at rotterne gnaver i alting og dermed kan skabe ret store ødelæggelser.

Størst er problemet, hvis rotterne gnaver i elektriske installationer, fordi det kan skabe brandfare. Desuden er det et problem, hvis rotterne kan komme til fødevarer, fordi fødevarerne fordærves ved kontakt med rotternes ekskrementer. Endvidere er der nogen forskel på, om rotterne findes i bymiljøer eller på landet.

I byerne vil rotter ofte optræde i kloaker og ved affaldsdepoter, hvilket gør rotterne særligt sundhedsfarlige. I landmiljøer er rotten mere at betragte som en type gnaver, der næppe er mere skadelig en end mus, om end rotten er større og af den grund kan anrette mere skade. I samtlige af landets kommuner er der anmeldelsespligt af rotter. Det betyder at du som borger i kommunen har pligt til at kontakte din kommune såfremt du ser en rotte, enten på din grund eller et andet sted i kommunen. Hos de fleste kommuner kan du anmelde dette elektronisk på kommunens hjemmesider, andre steder skal du kontakte kommunen telefonisk.

Rotter i hus

Sikringsordning til erhverv

Som erhversdrivende kan det være en rigtig god idé at have en sikringsordning ifbm. såvel mus som rotter.

Er uheldet først ude kan din virksomhed risikere store tab i form at varelager der skal kasseres eller destrueres, bøder fra kommunen samt generel dårlig omtale i dagspressen og medierne.

Derfor kan det være en rigtig god idé for din virksomhed at få en sikringsordning af jeres bygninger så I får stoppet rotterne inden det går galt.

En sikringsordning er dybest set en abonnementsordning hvor jeg 6 gange om året tjekker hele jeres virksomhed af for rotter og mus samt udfører proaktiv bekæmpelse så risikoen for inficering minimeres.

Hvis du vil vide mere om sikringsordninger og hvordan jeg kan hjælpe
din virksomhed så kontakt mig i dag.

40 26 28 40